ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 1/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 7416

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 3/6/2021 απόφαση της  Ε.Π.Ζ.,  την 12/122/2021 απόφαση της Ο.Ε. και με την 3/30/2021 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ: Ω8ΟΕΩΛΤ-ΠΙΔ  ενημερώνει ότι :

Α) Καθορίζει τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος 2021 στο Δήμο Λοκρών , καθώς και τη χωροθέτηση των θέσεων άσκησης της δραστηριότητας,

 

  1. B) τον καθορισμό του τέλους είσπραξης για τις βραχυχρόνιες άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση να καθοριστεί στο ποσό των 90,00 € ετησίως για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας, β) τον καθορισμό του τέλους είσπραξης για τις άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση να καθοριστεί για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας ως εξής:

 

 

Καντίνες

540,00€ /έτος

 

Καντίνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου

270,00 € ανεξάρτητα χρονικής διάρκειας

 

Πλανόδιοι Πωλητές

22,00 €/έτος

 

Μικροπωλητές σε πανηγύρια και εορτές  (για την χρονική διάρκεια της εκδήλωσης )

Πάγκος διαστάσεων 3Χ1 31,00 €

 

 

Καντίνες 36,00 €

 

 

Κούνιες  54,00 €

 

Μικροπωλητές  Καλαμπόκια Κάστανα ετήσια 

Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα

 

Πώλησης αλιευμάτων Πώλησης Μαλλί της γριάς Πώλησης Αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων

Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ