Αταλάντη  25-10-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

«Κοινοποίηση Απόφασης Καθορισμού Διμήνου Απόσταξης στεμφύλων ».

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5417/13-10-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης  Τελωνείων –Τελωνείο Στυλίδας  το δίμηνο απόσταξης μικρών αποσταγματοποιητών (διήμερων) για την περιφέρεια αρμοδιότητας του Τελωνείου Στυλίδας και ειδικότερα για την ΠΕ Φθιώτιδας και την ΠΕ Ευρυτανίας ξεκινάει  στις 15/10/ 2021 και λήγει στις 15/12/2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την  ΔΕΦΚ5038237ΕΞ2010/13-09-10 Δ.Υ.Ο οι Δήμοι και Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων επιτρέπεται να εκδίδουν βεβαιώσεις μόνον σε αμπελοκτήμονες των οποίων η έκταση της αμπέλου δεν υπερβαίνει το ένα(1) στρέμμα.