ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαναγιώτου Άννα-Ψυχολόγος ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052 FAX:2233081052 EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com pronoialokrwn@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων όλης της χώρας και στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Αλληλεγγύης).

Η ηλεκτρονική αίτηση στη σχετική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για:

  • Αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων, σε περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει σε λειτουργία πιλοτική διαδικασία.

  • Αιτήσεις που αφορούν σε παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών για όσους έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ, η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου (έχουν ενημερωθεί για τη λήξη της από τους Δήμους).

  • Αιτήσεις που αφορούν σε δικαιούχους, οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

Τηλέφωνο πληροφοριών: 2233022191

Επισημαίνεται πως δεν τίθεται θέμα απώλειας δικαιωμάτων, ούτε για τις νέες αιτήσεις, ούτε και για τις παρατάσεις. Σε περίπτωση λήξης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ο δικαιούχος έχει χρονικό περιθώριο έξι μηνών μετά τη λήξη για να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης, ώστε η καταβολή του επιδόματος να ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της λήξης της γνωμάτευσης. Επιπρόσθετα, για όλες τις νέες αιτήσεις, η καταβολή του επιδόματος ξεκινάει από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης.

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει:

α) Να προσκομίζει έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του. β) Να προσκομίζει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο) γ) Να προσκομίζει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού. δ) Αν είναι αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής. ε) Αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κ.λπ.) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.