Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο (.pdf) του ΟΠΕΚΑ με θέμα την Εισοδηματική Ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Αρχείο