Η δομή "ΓΕΦΥΡΑ" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τη δράση«αρχή…ΖΩ!»που αφοράτηνέκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών (voucher), αξίας 60 €, για την αγορά σχολικών ειδών για μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικών Σχολείων, οικογενειών που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η δράση στοχεύει στην κάλυψη οικονομικών αναγκών και την κατανομή πόρων ανακούφισης σε γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά σχολικών ειδών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών (τετράδια, γραφική ύλη, σχολική τσάντα, κλπ.) Σας επισυνάπτουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό σχετικά με τηνΠΑΡΑΤΑΣΗτης δράσης «αρχή…ΖΩ!»της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως25/09/2019.

Επισυνάπτονται σε μορφή.pdf τα παρακάτω αρχεία:

1. Τροποποίηση Απόφασης 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελουμένου

ΑρχείοΑρχείο