Αταλάντη 16/3/2022

 

 

 

 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον παράδρομο της Εθνικής Οδού από την Σκάλα Αταλάντης έως τη διασταύρωση του παραδρόμου με την δημοτική οδό(από Τσακίρη ως τον Άγιο Ελευθέριο Αταλάντης) για τις μέρες:  Πέμπτη 17/3- Σάββατο 19/3.

 

 

Αναλυτικά: Τεχνική Έκθεση

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά κυκλοφοριακές διατάξεις και την αντίστοιχη κυκλοφοριακή σήμανση για την κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον υφιστάμενο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Αταλάντης στην Χ.Θ. 143+974 (Παλαιά Χ.Θ.137+797) του αριστερού κλάδου προς Αθήνα και συγκεκριμένα αφορά τη σύνδεση της νέας παράπλευρης οδού με την υφιστάμενη στην περιοχή του νέου χώρου στάθμευσης. Η μελέτη ακολουθεί τις διατάξεις του παραρτήματος Ζ της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της σύμβασης παραχώρησης, το οποίο είναι ίδιο με τον ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ 946/ 9 Ιουλίου 2003). Για την πραγματοποίηση των εργασιών απαιτείται πλήρης αποκλεισμός της αριστερής παράπλευρης οδού στην περιοχή του Σ.Ε.Α. για λίγες ημέρες.

 Κατεύθυνση προς Λαμία

 Ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί με τοποθέτηση πλαστικών στηθαίων τύπου New Jersey ενώ θα υπάρχει και ελεγχόμενη εργοταξιακή πρόσβαση με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 (απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα με εξαίρεση τα εργοταξιακά) στη διασταύρωση τοπικής οδού με την αριστερή παράπλευρη οδό (στο ύψος του πρώην πρατηρίου καυσίμων) Επί της αριστερής παράπλευρης οδού, θα προηγηθεί ζώνη προειδοποίησης, που περιλαμβάνει τοποθέτηση πινακίδων Κ-20 (κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό), ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 για τον περιορισμό του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ και πληροφοριακή πινακίδα αναγγελίας «Οδός κλειστή προς Λαμία». Επί της κάθετης τοπικής οδού, θα προηγηθεί ζώνη προειδοποίησης, που περιλαμβάνει τοποθέτηση πινακίδων Κ-20 (κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό), ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 για τον περιορισμό του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ, πληροφοριακή πινακίδα αναγγελίας «Οδός κλειστή προς Λαμία» καθώς και προειδοποιητική πινακίδα Ρ-27(απαγορεύεται η αριστερή στροφή). Για την κυκλοφορία προς Λαμία μέσω της παράπλευρης οδού που διακόπτεται, η εναλλακτική διαδρομή-παράκαμψη περιλαμβάνει περιπορεία μέσω τοπικής οδού προς Αταλάντη και στη συνέχεια μέσω της Επαρχιακής Οδού Αταλάντης – Σκάλα Νέας Πέλλης μέχρι τον Α/Κ Αταλάντης όπου προσεγγίζεται εκ νέου η αριστερή παράπλευρη οδός. Στην παράκαμψη, οι οδηγοί κατευθύνονται με τις απαραίτητες προειδοποιητικές πινακίδες κατεύθυνσης «Παράκαμψη».

Κατεύθυνση προς Αθήνα

Ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί με τοποθέτηση πλαστικών στηθαίων τύπου New Jersey ενώ θα υπάρχει και ελεγχόμενη εργοταξιακή πρόσβαση με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 (απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα με εξαίρεση τα εργοταξιακά) στην ισόπεδη διασταύρωση (IKΠ2) του Α/Κ Αταλάντης (θα επαναληφθούν αυτές οι διατάξεις λίγο πριν το εργοτάξιο) Θα προηγηθούν ζώνες προειδοποίησης, σε όλες τις κατευθύνσεις της ισόπεδης διασταύρωσης, που περιλαμβάνουν τοποθέτηση πινακίδων Κ-20 (κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό), ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 για τον περιορισμό του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ, πληροφοριακή πινακίδα αναγγελίας «Οδός κλειστή προς Αθήνα καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης στροφής Ρ-27 & Ρ-28 όπου απαιτείται. Για την κυκλοφορία προς Αθήνα μέσω της παράπλευρης οδού που διακόπτεται, η εναλλακτική διαδρομή-παράκαμψη περιλαμβάνει περιπορεία μέσω της Επαρχιακής Οδού Αταλάντης – Σκάλα Νέας Πέλλης προς Αταλάντη και στη συνέχεια μέσω τοπικής οδού προσεγγίζεται εκ νέου η αριστερή παράπλευρη οδός. Στην παράκαμψη, οι οδηγοί κατευθύνονται με τις απαραίτητες προειδοποιητικές πινακίδες κατεύθυνσης «Παράκαμψη».