Αταλάντη, 03 Οκτωβρίου 2023

 

Λειτουργία του Δήμου Λοκρών για τη διευκόλυνση των εκλογέων και την ομαλή διεξαγωγή των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023.

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 849/65437/03-08-2023 (ΑΔΑ:6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνουμε ότι:

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 οι υπηρεσίες του Δημοτολογίου του Δήμου Λοκρών θα λειτουργήσουν για την έκδοση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών στα καταστήματα των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων από τις 07:00 έως και τις 19:00 ως εξής:

  1. Δημοτική Ενότητα Αταλάντης (έδρα του Δήμου Λοκρών) - Αταλάντη:

          Τηλέφωνα επικοινωνίας:    22330-22374/22330-23707/22333-50328

  1. Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων - Λιβανάτες

          Τηλέφωνα επικοινωνίας:    22333-50518/22333-50512

  1. Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνης - Μαλεσίνα

          Τηλέφωνα επικοινωνίας:    22330-89605/22330-51256

  1. Δημοτική Ενότητα Οπουντίων - Μαρτίνο

          Τηλέφωνο επικοινωνίας:    22330-61226

Μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών και έως ώρα 12η βραδινή:

Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981817082 / Μοδιάτη Βασιλική του Χαριλάου - Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 οι υπηρεσίες του Δημοτολογίου του Δήμου Λοκρών θα λειτουργήσουν για την έκδοση βεβαιώσεων-πιστοποιητικών καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στα καταστήματα των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων από τις 07:00 έως και τις 19:00 ως εξής:

  1. Δημοτική Ενότητα Αταλάντης (έδρα του Δήμου Λοκρών) - Αταλάντη:

          Τηλέφωνα επικοινωνίας:    22330-22374/22330-23707/22333-50328

  1. Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων - Λιβανάτες

          Τηλέφωνα επικοινωνίας:    22333-50518/22333-50512

  1. Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνης - Μαλεσίνα

          Τηλέφωνα επικοινωνίας:    22330-89605/22330-51256

  1. Δημοτική Ενότητα Οπουντίων - Μαρτίνο

          Τηλέφωνο επικοινωνίας:    22330-61226

Η παραλαβή του εκλογικού υλικού από τους δικαστικούς αντιπροσώπους θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου 1 Αταλάντη, Τ.Κ. 35200) ως εξής:

  • Την Παρασκευή 06-10-2023 από ώρα 08:00 έως και ώρα 17:30 και
  • Το Σάββατο 07-10-2023 από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Σταθερό:      22330-23707

Κινητό:          6981817082 - Μοδιάτη Βασιλική του Χαριλάου - Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού