Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Π.Π. , ο οποίος σας επισυνάπτεται, που εκδόθηκε την Κυριακή 11/8/2019 και ισχύει για την Δευτέρα 12/8/2019 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης .

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 143051/611 της 25/6/2019 (ΑΔΑ: Ψ81Κ7ΛΗ-4Ψ6) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας θα ισχύει το μέτρο τηςαπαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αταλάντης από την 12ηβραδινή της 11/8/2019 έως την 12ηβραδινή της 12/8/2019.

Στην απαγόρευση δενσυμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, των αγροτικών οδών, που συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων, καθώς και των δρόμων που επικοινωνούν με παραλίες. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, διαμένοντες στις περιοχές αυτές, δασεργάτες, μελισσοκόμοι, προσωπικό εργοταξίων και εργοληπτικών εταιρειών, που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας του αρμοδίου δασαρχείου.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τους μη έχοντες εντοπιότητα (παραθεριστές, εκδρομείς, κλπ).

Οι Δήμοι των περιοχών του Δασαρχείου Αταλάντης καλούνται να συνδράμουν για την τήρηση της παρούσας στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης τους και να ενημερώσουν τους Προέδρους των ΤΚ για την υψηλή ετοιμότητά τους οι Δήμοι καθώς και το/α Δασαρχεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου παρακαλούμε να ευρίσκονται επίσης σε υψηλή ετοιμότηταγια την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Επισυνάπτεται ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε μορφή .pdf

Αρχείο