ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διευθ.: Επισκόπου Μεταξά Νεόφυτου 1 
            & Ευσταθίου Χρήστου, 
            35200 Αταλάντη 
Τηλ. :  2233022015
Πληρ.: Χριστίνα Μαρία Κοντοπάνου
 

Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ

"Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη"

Online !

Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη ON LINE

Προσομοίωση ΟΗΕ για Ανθρώπινα Δικαιώματα

(Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. Α.Π Φ15.1/106579/Δ2/18/08/2020)

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

11-13 Δεκεμβρίου 2020

Τόπος Διεξαγωγής:

Ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας

Δυνατότητα Συμμετοχής:

Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Ανοιχτές έως και 31 Οκτωβρίου 2020  (www.roh.gr)

Επίσημη Ιστοσελίδα:

www.roh.gr

 

·       Διαδικτυακή εκπαίδευση μαθητών από έμπειρους φοιτητές

·       Δυνατότητα Ομαδικής αλλά και Ατομικής εγγραφής μαθητή