Ακολουθούν ως συνημμένα αρχεία pdf οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών.

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής      

Σίμου - Παλαιολόγου Βασιλική