ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: : Σ. Μαρκαντωνάκη, Μ. Τσιρούκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 1510 914, 174
Email:  smarkantonaki@civilprotection.gr

mtsirouki@civilprotection.gr

ΘΕΜΑ: Μετάδοση κοινωνικού μηνύματος για ταξιδιώτες το χειμώνα από τις Περιφέρειες

Με γνώμονα την ενημέρωση των πολιτών, σας διαβιβάζουμε το τηλεοπτικό μήνυμα ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ με υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, διάρκειας 46 δευτερολέπτων