Το αρχείο βρίσκεται επίσης αναρτημένο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ  www.civilprotection.gr στο link https://www.youtube.com/watch?v=wd_IVdiZDQk  ή στην αρχική σελίδα στο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ.