Μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς θερινό βοσκότοπο εντός και εκτός των ορίων
της Π.Ε Φθιώτιδας λόγω ευλογιάς

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση(.pdf)