Επισυνάπτονται αρχεία για την ενημέρωση και τη λήψη μέτρων προστασίας από τα κουνούπια