Αταλάντη, 10.05.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των εργασιών μετάπτωσης και λειτουργίας των βάσεων δεδομένων των Π.Σ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (E-ΕΦΚΑ) στις νέες υποδομές δημοσίου Υπολογιστικού Νέφους της ΓΓΠΣΔΔ κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 15:30 έως Δευτέρα 23 Μαΐου 06:00 δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) που παρέχει ο Φορέας είτε μέσω το Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ είτε απευθείας σε τρίτους Φορείς.

Σαν αποτέλεσμα του παρακάτω, δεν θα μπορούν να δημιουργηθούν νέες αιτήσεις επιδομάτων για το συγκεκριμένο διάστημα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:: Παπαναγιώτου Άννα

ΤΗΛ: 22330 22191, 22330 81052

EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com

              pronoialokrwn@gmail.com