Αταλάντη, 05.06.2020

Μήνυμα Δημάρχου Λοκρών Θανάση Ζεκεντέ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο ΟΗΕ θέσπισε το 1972 την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ανθρωπότητας σε περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το περιβάλλον δεν μας ανήκει. Ζούμε σε αυτό και οφείλουμε να το σεβόμαστε.

Προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση και να ευαισθητοποιηθούμε σε περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να διασφαλίσουμε το μέλλον της ανθρωπότητας στον πλανήτη γη. Η αδιαφορία του ανθρώπου για το περιβάλλον και η επιδίωξη του οικονομικού κέρδους σε βάρος του, έχουν προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στον πλανήτη μας, με αποτέλεσμα τον αφανισμό πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας, την καταστροφή των δασών και των πνευμόνων πρασίνου. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση από την υπερεκμετάλλευση του πλανήτη εξαιτίας της υπέρμετρης χρήσης των φυσικών πόρων και της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω της ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων και απορριμμάτων, προκαλούν έκδηλες οικολογικές ανησυχίες για την υποβάθμιση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής και της προοπτικής του πλανήτη μας

Η σημερινή μέρα ας γίνει αφορμή για την ανασκόπηση της κατάστασης και των κακών πρακτικών, την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, την ενίσχυση του εθελοντισμού και την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, με έμφαση στην ανάδειξη παρεμβάσεων που σέβονται τον πλανήτη και αποβλέπουν στην προοπτική της διαβίωσης του ανθρώπινου είδους σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

Στο Δήμο Λοκρών στοχεύουμε στην περιβαλλοντική αφύπνιση του πληθυσμού και προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια υπεύθυνη περιβαλλοντικά συμπεριφορά για κάθε Δημότη και επισκέπτη της περιοχής μας. Στην προσπάθεια μας αυτή εργαζόμαστε από κοινού αιρετοί και ενεργά ευαισθητοποιημένοι πολίτες.