Αταλάντη, 16.07.2020

 

Έως 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για την απαλλαγή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λοκρών - Παράταση

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΠΑ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λοκρών για άλλη μια χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην απαλλαγή των μητέρων από τη καταβολή τροφείων στις παρακάτω δομές:

Παιδικός Σταθμός Αταλάντης    Τηλ. :     22330 22490

Παιδικός Σταθμός Μαλεσίνας   Τηλ:       22330 52100

Παιδικός Σταθμός Λιβανατών   Τηλ:       22330 31680

Παιδικός Σταθμός Μαρτίνου     Τηλ:       22330 89822

Παιδικός Σταθμός Λάρυμνας     Τηλ:       22330 41000

 

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι – μόνιμοι και αορίστου χρόνου – των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και για πρώτη φορά φέτος θα εκδοθεί πρόσκληση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. που θα αφορά τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο ηλεκτρονικά, από το απόγευμα της 17.07.2020 έως 07.08.2020 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίδεται αυτόματα, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eetaa.gr/ ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TaxisNet), αποκλειστικά του αιτούντα παρόλα αυτά απαιτείται και η ύπαρξη κωδικών TaxisNet του συζύγου. Η χρήση του ίδιου κωδικού θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2020), η περίοδος επεξεργασίας των αιτήσεων θα διαρκέσει από 088.08.2020 έως 13.08.2020, τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 13.08.2020, η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από 14.08.2020 έως και 18.08.2020, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 20.08.2020.

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους (υπογραφή σύμβασης) στις δομές έως 02.09.2020.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες μητέρες να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών www.dimos-lokron. gov.gr και να υποβάλλουν την αίτηση τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 9:00 – 15:00 στο Γραφείο Παιδικής Προστασίας (Παιδικός Σταθμός Αταλάντης 22330 22490) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη δράση
1. Δελτίο Τύπου (.pdf)
2. Οδηγίες συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης και απαραίτητα δικαιολογητικά (.pdf)
3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (.pdf)