ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Λάρισα, 14- 12 - 2022
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-                                    Αριθ. πρωτ.:152383
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Ε. Σουλιώτη
Τηλέφωνο: 2413 - 503.583
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111
Ταχ.Κωδ./Πόλη: 413 36 Λάρισα
E- mail: eirini.soulioti@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Νέα προγράμματα απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Σας ενημερώνουμε ότι, τα σχετικά προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην επικράτεια και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά, από τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon 
και
https://www.dypa.gov.gr/programmata-apasholisis-hrimatodotoumena-apo-to-tamio-anakampsis .