Αρμοδιότητες και Δράση:

  • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
  • 6 ΚΑΠΗ
  • 4 Παιδικοί Σταθμοί
  • Κοινωνικό Φαρμακείο
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο
  • Λειτουργεί πρόγραμμα σίτισης ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
  • Ένταξη του ΝΠΔΔ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών και για Ηλικιωμένους
  • Ένταξη του ΝΠΔΔ στο πρόγραμμα «Σταύρος Νιάρχος» για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών