Αταλάντη 21-22-2022

Ο Δήμος Λοκρών στη 2η Διεθνή Συνάντηση της Πρωτοβουλίας "75UN - 75 Trees UNAI SDG7" στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας

 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 2ης Διεθνούς Συνάντησης της Πρωτοβουλίας “75 UN – 75 Trees UNAI SDG7”, που οργανώθηκε από το ΚΕΠΑ στο Μπουραζάνι στο χρονικό διάστημα 10-13 Νοεμβρίου 2022, με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Η Συνάντηση εντάσσεται στις διεθνείς πρωτοβουλίες τις οποίες αναπτύσσει το ΚΕΠΑ με τις ιδιότητες του ως του ακαδημαϊκού κόμβου του ΟΗΕ για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNAI Hub SD7) και του Συντονιστή του Δικτύου για την Πράσινη Ενέργεια (Green Energy Network – GEN) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

Στόχοι της συνάντησης ήταν i) η ανάδειξη της σημασίας των δενδροφυτεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της συμβολής των δένδρων στην απορρόφηση CO2 ii) η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Τ.Α., τοπικούς οικονομικούς παράγοντες, αρμόδιους επιστήμονες και τεχνικούς για την επέκταση του αστικού και περι-αστικού πρασίνου, iii) η συνεργασία με όμορους Δήμους της Αλβανίας, iv) η παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών δασο-πυρο-ανίχνευσης, v) η επίσκεψη σε περιοχές, που προσφέρονται για οικονομική εκμετάλλευση νέων δασών, vi) οι προοπτικές έκδοσης πιστοποιητικών δέσμευσης CO2 από τα δένδρα με βάση το Ν. 4936/2022, vii) η ανάδειξη της σημασίας των Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) για την προώθηση των δενδρoφυτεύσεων και viii) η ανάδειξη του πλούτου και των δυνατοτήτων της ελληνικής χλωρίδας στις αστικές και περι-αστικές δενδροφυτεύσεις.

Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχαν ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Αμυράς, εκπρόσωπος του Πράσινου Ταμείου, το οποίο χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ αρμόδιος για θέματα, που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κλιματικού Νόμου και των διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών δέσμευσης CO2, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, αυτό- διοικητικά στελέχη αρμόδια για το περιβάλλον, προσκεκλημένοι επιστήμονες από την Αλβανία, ειδικοί επιστήμονες για τα θέματα αστικού και περι-αστικού πρασίνου, δασώσεων και αναδασώσεων, εκπρόσωπος του συνδέσμου ξενοδόχων Ιωαννίνων, ιδιοκτήτες  φυτωρίων, διευθυντικά στελέχη συμβουλευτικών και καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων που ασχολούνται και με θέματα δασο-πυρο-ανίχνευσης, εκπρόσωποι τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και δασικών συνεταιρισμών. Από το Δήμο Λοκρών συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Μιχάλης Παπανικολάου και κ. Μαρία Τζανακάκη.

Ιδιαιτέρως σημαντική υπήρξε η εισήγηση και συμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής Τραπέζης του Υφυπουργού ΥΠΕΝ. κ. Γεωργίου Αμυρά με τους συμμετέχοντες, ο οποίος αναφέρθηκε στα θέματα εφαρμογής του Κλιματικού Νόμου 4936/2022, των μέτρων για τις δασώσεις και αναδασώσεις, τα ΔηΣΜΕ, το αστικό και περι-αστικό πράσινο.

Ο κ, Υφυπουργός ανακοίνωσε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία έκταση 200.000 στρεμμάτων, από το δυτικό όριο της Προστατευόμενης Περιοχής της «Βόρειας Πίνδου» μέχρι την συνοριακή γραμμή με την Αλβανία που περιλαμβάνει 40 χιλ. του ποταμού Σαρανταπόρου, 20 χιλ. του ποταμού Αώου και 8 χιλ. του ποταμού Βοϊδομάτη, εντάσσεται στην κατηγορία του «Προστατευόμενου Τοπίου».

Η απόφαση αυτή αποτελεί τον προπομπό της μελλοντικής ένταξης της περιοχής στην Προστατευόμενη Περιοχή της «Βόρειας Πίνδου», ώστε τα δυτικά όρια της να επικοινωνούν με το Εθνικό Πάρκο του Αώου ποταμού στην Αλβανία με προοπτική την δημιουργία ενός διακρατικού Πάρκου στον Αώο ποταμό (Ελλάδα- Αλβανία) και διαμορφώνει έναν νέο άξονα βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των χωρών του Ιονίου και της Αδριατικής.

Μία προοπτική που απέσπασε την υποστήριξη του ΚΕΠΑ, των Δημάρχων της περιοχής, του εκπροσώπου της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων και του μέλους του BSEC – GEN καθ. κ. Antonaq Londo- Lamani, από την Αλβανία και θα αποτελέσει θέμα στην επόμενη «Συνάντηση» στο Μπουραζάνι το 2023.

Ο Υφυπουργός κ. Γ. Αμυράς εξέφρασε την στήριξη του στην προοπτική μίας Έλληνο- Αλβανικής συνεργασίας για τον ποταμό Αώο με την συμμετοχή των όμορων Δήμων Αλβανίας και Ελλάδος, τοπικών οικονομικών παραγόντων και συμφώνησε στην διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης αντίστοιχων δραστηριοτήτων σε χώρες του BSEC με αναπτυσσόμενες οικονομίες.