Αταλάντη, 5 Νοεμβρίου 2020

Οι προτεραιότητες του Δήμου Λοκρών για τα απορρίμματα και την ανακύκλωση

 

 

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Σήμερα η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά αποτελεί πρωταρχική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και κύριο άξονα στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Ο Δήμος Λοκρών έχει θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση της ανακύκλωσης και την υιοθέτηση της κομποστοποίησης ως μέσα για τον περιορισμό των απορριμμάτων που οδηγούνται στην ταφή. Ήδη, προχωρήσαμε σε πρόγραμμα τοποθέτησης οικιακών κομποστοποιητών σε πάνω από 500 σημεία συμβάλλοντας στον περιορισμό της ταφής απορριμμάτων και σκοπεύουμε να επεκτείνουμε σε ακόμη περισσότερα σημεία την οικιακή κομποστοποίηση.

Από το 2021 θα επιβληθεί περιβαλλοντικό τέλος ταφής απορριμμάτων 15€ ανά τόνο, με προσαύξηση 5€ ετησίως, πράγμα το οποίο θα αναγκάσει τους Δήμους να προχωρήσουν σε αύξηση των δημοτικών τελών. Στην προσπάθεια μας αυτή χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Δημοτών προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε για την ανάκτηση των απορριμμάτων και την επανάχρηση τους.

Το 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού ο Δήμος Λοκρών αύξησε τους κατοίκους του και το διάστημα παραμονής των παραθεριστών, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στο Δήμο. Στο πρώτο 9μηνο του 2020 συλλέχθηκαν συνολικά 425,98 τόνοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης παραπάνω από το αντίστοιχο 9μηνο του 2019, με ποσοστό αύξησης που ξεπέρασε το 7,2%. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 6.337,62 τόνοι που αντιστοιχούν: α) σε 5.779,16 τόνους απορριμμάτων που θάφτηκαν στο ΧΥΤΑ Θήβας και β) σε 558,46 τόνους ανακύκλωσης που μεταφέρθηκαν στο ΚΔΑΥ Λαμίας και εξ αυτών 341,8 τόνοι ανακυκλώθηκαν.

Ο Δήμος Λοκρών έδωσε πρώτη προτεραιότητα στην αύξηση της ανακύκλωσης με πρόσθετα δρομολόγια και επιπλέον κάδους και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικό, καθώς η ανακύκλωση αυξήθηκε σε ποσοστό 58,8% από 351,58 τόνους σε 558,46 τόνους. Στο πρώτο 9μηνο του 2020 η ανακύκλωση στο Δήμο Λοκρών έφτασε το 8,8% του συνόλου, έναντι 5,9% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε το 10% το 2021 και στην προσπάθεια αυτή είναι αναγκαία η συμβολή όλων των κατοίκων, με έμφαση στη σωστή ανακύκλωση, καθώς το 38,8% του περιεχομένου του μπλε κάδου δεν μπορούσε να ανακυκλωθεί.

Δήμος Λοκρών

Ποσότητες *

2019 (9μηνο)

2020 (9μηνο)

Μεταβολή σε τόνους

Ποσοστιαία Μεταβολή

Απορρίμματα

Ποσότητες ταφής (τόνοι)

5.560,06

5.779,16

219,10

3,9%

Ανακύκλωση

Συλλεγόμενες ποσότητες (τόνοι)

351,58

558,46

206,88

58,8%

Σύνολο

Τόνοι

5.911,64

6.337,62

425,98

7,2%

Ποσοστό ανακύκλωσης

5,9%

8,8%

   

*Πηγή: ΚΔΑΥ Λαμίας και ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος

Η μεγάλη αύξηση στα κατά κεφαλήν απορρίμματα συνδέεται κυρίως με την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου και όχι τόσο με πραγματική αύξηση των απορριμμάτων που παράγει ο μέσος κάτοικος του Δήμου μας. Στόχος μας ως κοινωνία θα πρέπει να είναι να περιορίσουμε τα κατά κεφαλήν απορρίμματα που παράγουμε. Ειδικότερα, ο μέσος κάτοικος του Δήμου Λοκρών το πρώτο 9μηνο του 2020 παρήγε 322,97 κιλά απορριμμάτων, έναντι 301,26 το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Εξ αυτών 294,51 κιλά απορριμμάτων (έναντι 283,34 κιλά το αντίστοιχο διάστημα του 2019) και 28,46 κιλά ανακύκλωσης (έναντι 17,92 κιλά το αντίστοιχο διάστημα του 2019).

Δήμος Λοκρών

Ποσότητες ανά κάτοικο*

2019 (9μηνο)

2020 (9μηνο)

Μεταβολή σε κιλά

Ποσοστιαία Μεταβολή

Απορρίμματα

Ποσότητες ταφής (κιλά)

283,34

294,51

11,17

3,9%

Ανακύκλωση

Συλλεγόμενες ποσότητες (κιλά)

17,92

28,46

10,54

58,8%

Σύνολο

Κιλά

301,26

322,97

21,71

7,2%

Κάτοικοι

19.623

 

*Πηγή: ΚΔΑΥ Λαμίας και ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος

Καλούμε τους Δημότες να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω στο ζήτημα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ενέργεια που θα βοηθήσει στην ορθολογική και σωστή διαχείριση, προκειμένου να μειωθεί ο παραγόμενος όγκος απορριμμάτων.

Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, μα κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται, ώστε να μειωθεί η εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Μια προσπάθεια, όπως αυτή, με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση των φυσικών πόρων, χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες. Η υιοθέτηση μιας θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους.

Ότι πρέπει να γνωρίζουμε για την ανακύκλωση

Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών που, αν και τα προορίζαμε για απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία. Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών, που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών, που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Tι μπορούμε να απορρίψουμε στους μπλε κάδους

Στους μπλε κάδους απορρίπτονται όλων των ειδών τα υλικά συσκευασίας, όπως:

  • χάρτινες συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια, συσκευασίες τύπου τετραπάκ, χάρτινες συσκευασίες από τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και είδη καθαρισμού σπιτιού),
  • αλουμινένιες συσκευασίες (π.χ. κουτάκια αναψυκτικών),
  • γυάλινες συσκευασίες (π.χ. μπουκάλια νερού και ποτών, βαζάκια τροφίμων),
  • πλαστικές συσκευασίες (π.χ. μπουκάλια νερού, ποτών, χυμών, πλαστικές συσκευασίες από τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας, είδη καθαρισμού σπιτιού και πλαστικές σακούλες),
  • ευκοσιδηρές συσκευασίες (π.χ. κονσέρβες τροφίμων).

Επίσης, στους μπλε κάδους μπορούν απορρίπτεται έντυπο χαρτί (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, τετράδια).

Όταν λέμε πλαστικό, τι ακριβώς εννοούμε;

Όλες τις συσκευασίες, που αντιλαμβάνονται οι πολίτες ως πλαστικές, μπορούν να τις απορρίψουν στους μπλε κάδους, δηλαδή από περιέκτες τροφίμων μέχρι πλαστικές σακούλες και σελοφάν. Εξαίρεση αποτελούν οι βιοδιασπώμενες σακούλες, οι οποίες δεν ανακυκλώνονται, αυτό όμως δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς η κυκλοφορία τους είναι πολύ περιορισμένη.

Μπορούμε να πετάξουμε illustration χαρτί μαζί με το χαρτί εφημερίδας σε μπλε κάδο;

Όλα τα είδη των έντυπων χαρτιών μπορούν να απορριφθούν στους μπλε κάδους.

Αν ένας κάδος ή καμπάνα ανακύκλωσης χαρτιού καταστραφεί ή μετακινηθεί, που μπορεί να απευθυνθεί ένας πολίτης για να βρει το νέο τόπο τοποθέτησης;

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Λοκρών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη χωροθέτηση των κάδων είναι αρμόδια να δώσει κάθε πληροφορία για το πρόγραμμα ανακύκλωσης και την θέση των κάδων.

Για να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 22330 80158 ή στο email: grafeiokiniseos.lokron@gmail.com.