Συνημμένο θα βρείτε το ψήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την άρση απόφασης παύσης των Ανταποκριτών ΟΓΑ-ΕΦΚΑ