ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (Δ26))
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)
Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Καρπούζου, Μ. Μακρή
Τηλέφωνο : 210 87 04 707, -709
210-6440627
Ε-mail : daefk@ggde.gr
 
 

Επισυνάπτεται το υπ'αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325//20.8.2021-ΚΥΑ με θέμα " Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας." 

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3898/Β/20.08.2021
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ: 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2.