Ορισμός δικασίμου για την διόρθωση των με αριθμό 24 & 26/2023 αποφάσεων ανακήρυξης επιτυχόντων και των με αριθμό 30 & 31/2023 διορθωτικών αυτών των Δημοτικών Εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 για τους Δήμους Στυλίδας και Λοκρών