ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝΑταλάντη 13-9-2019 Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2019, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 10740/6-9-2019 πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. Κας Μαρίας Γιαννοπούλου, έγινε η Συγκρότηση «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών»ως εξής:

Α) Ορίζει μέλη του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών» τους:

1. ΙωάννηΜπονόβαΔημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τη Δημοτική Σύμβουλο Κυριάκου Ελένη (πλειοψηφίας),

2. Παγώνα Δάρα, Δημοτική Σύμβουλο (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Καπουκίνη (πλειοψηφίας),

3. Βασιλική Σίμου Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή το Δημοτικό ΣύμβουλοΝικόλαο Σωτήρχου (πλειοψηφίας)

4. Γιαννούλα Πάσσα Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Αναστάσιο Θεοχάρη (μειοψηφίας)

5. Χρίστος Λυγδής Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο Θωμά Καρατράντο (μειοψηφίας)

6. Παπαστεφάνου Αργυρώ, διευθύντρια Σχολικής Μονάδας, με αναπληρωτή τη διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Κωστή Βιργινία,

7. Ψαρράς Δημήτριος διευθυντής Σχολικής Μονάδας, με αναπληρώτρια τη διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Γιορντού Παναγιώτα

8. Κωτσαλάς Ιωάννης διευθυντής Σχολικής Μονάδας με αναπληρωτή τη διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Κακαγιάννη Χρυσούλα ,

9. Ψαρράς Ευάγγελος, διευθυντής Σχολικής Μονάδας με αναπληρωτή, τη διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Τσιαχρή Μαρία,

10. Κουνούκλας Δημήτριος, διευθύντρια Σχολικής Μονάδας με αναπληρώτρια τη διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Παπαδημητρίου Βαρβάρα,

11. Ξέρρα Γεωργία, διευθύντρια Σχολικής Μονάδας/Νηπιαγωγείου με αναπληρώτρια τη διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Αντωνίου Βασιλική,

12. Γκέκας Δημήτριος, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας με αναπληρώτρια την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας, Καραμίντζιου Ασημίνα

13. Δουμπιώτης Γεώργιος, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης με αναπληρωτή την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης Κασσώτη Ζαφειρία,

14Λουκατζίκου Παρασκευή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης, με αναπληρωτή τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης Παπαγγελή Άννα,

15. Πάσσα Δήμητρα εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών, με αναπληρώτρια τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών Μπασιάκου Ειρήνη

Β) Εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ της«Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών», ως εξής:

Πρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ιωάννη Μπονόβα Αντιπρόεδρο την Δημοτική Σύμβουλο Κα Παγώνα Δάρα

Γ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ