Αταλάντη, 20 Αυγούστου 2020

 

Οριστικός Πίνακας Ωφελουμένων και Οδηγίες προς Ωφελούμενες /νους της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020-2021

 

Επισυνάπτονται

  • Οριστικός Πίνακας Ωφελουμένων του Δήμου Λοκρών (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) 
  • Οδηγίες της ΕΕΤΑΑ προς Ωφελούμενες /νους της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020-2021