Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης ηλεκτρονικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας

 

 

Επiσυνάπτεται η Διακήρυξη(.pdf)