Αταλάντη 3-12-2022

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Είναι κοινή αποδοχή ότι τα άτομα με αναπηρία είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα με πολλές ανάγκες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και συχνά το άτομο με αναπηρία υφίσταται διάκριση η οποία δεν είναι πάντα άμεση αλλά έμμεση. Στις 3 Δεκεμβρίου το 1992, καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή δίνει  την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν τη προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των Ατόμων με Αναπηρία. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. , περίπου το  15% του παγκόσμιου πληθυσμού ( 1 δις άνθρωποι ) πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρίας. (https://www.sansimera.gr/) Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία κατά των διακρίσεων και να διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν σε έννομη προστασία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τον όρο αναπηρία εννοούμε οποιαδήποτε κατάσταση του σώματος και του νου ενός ατόμου που δυσκολεύει την επικοινωνία του με τον κόσμο γύρω του (κοινωνικά και υλιστικά ), αλλά και την εκτέλεση διαφόρων ενεργειών. Η αναπηρία μπορεί να είναι σωματική, διανοητική, ψυχολογική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή, γνωστική ή ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω και χωρίζεται σε ολική και μερική αναπηρία ( παντελής απώλεια όρασης , ολοκληρωτική γενική μετατραυματική παράλυση , απώλεια άνω ή κάτω άκρων κ.α.).

Όσον αφορά τη μερική αναπηρία , έχει ελαφρότερο χαρακτήρα και κυμαίνεται σε ποσοστά αναπηρίας. Αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για τη πιστοποίηση της αναπηρίας είναι τα Κέντρα Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) .

Εφόσον το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και άνω οι ασθενείς μπορούν να αποκτήσουν διάφορα δικαιώματα όπως σύνταξη ή επίδομα , εκπτώσεις ΔΕΚΟ , φοροαπαλλαγή, δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς, εκπτώσεις σε πολιτιστικά δρώμενα, θέση στάθμευσης αναπήρων, αναπηρικό όχημα κ.α. 

Η Διεθνής  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αναγκαιότητα για μια παγκόσμια σύμβαση σχετικά με την αναπηρία ήταν πλέον μεγάλη δεδομένου ότι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις και διαφοροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο των κρατών , όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία από τις διακρίσεις.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία , καθώς και το πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008. Είναι η πρώτη σύμβαση για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία , η οποία είναι ανοικτή για υπογραφή από Οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης . Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 Δεκεμβρίου του 2010, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τυπικά. Στις 10 Απριλίου του 2012, η Συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής ψήφισε νομοσχέδιο, κυρώνοντας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης. Αναλυτικά η Σύμβαση διέπεται από οκτώ κατευθυντήριες αρχές :

 1. Ο σεβασμός της έμφυτης αξιοπρέπειας της αυτονομίας που περιλαμβάνει την ελευθερία να κάνει τις δικές του επιλογές και την ανεξαρτησία των προσώπων.
 2. Απαγόρευση διακρίσεων
 3. Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.
 4. Σεβασμός της διαφορετικότητας και αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρωπότητας.
 5. Ίσες ευκαιρίες
 6. Προσβασιμότητα
 7. Ίση αντιμετώπιση αντρών και γυναικών
 8. Σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία, καθώς και σεβασμός της ταυτότητας των παιδιών αυτών. ( https://www.esamea.gr )

Επιπλέον όσον αφορά τα Κέντρα Κοινότητας τα οποία απευθύνονται και σε ΑμεΑ και έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών, όπως, υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη , συνεργασία με υπηρεσίες και δομές ( παραπομπές κ.τ.λ), παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, καθώς είναι αρμόδια για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των επιδομάτων από την πρόνοια για Άτομα με Αναπηρία.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών με Παράρτημα Ρομά και έδρα την Αταλάντη Φθιώτιδας ( διεύθυνση :  Νικολάου Αβραάμ 1, Τ.Κ : 35200 , email: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com ) λειτουργεί και προσφέρει υπηρεσίες από το 2017 και έχει παράρτημα Ρομά από το 2021. Οι ωφελούμενοι είναι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Λοκρών. Τα Άτομα με Αναπηρία αποτελούν προτεραιότητα των Κέντρων Κοινότητας και παρέχουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη , καθώς το Κέντρο Κοινότητας είναι υπεύθυνο για τη σωστή διεξαγωγή των αιτήσεων για τα επιδόματα από την πρόνοια των αιτούντων με ποσοστό Αναπηρίας .

Τα επιδόματα είναι τα εξής :

 1. Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους.
 2. Διατροφικό Επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λ.π.
 3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία
 4. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση.
 5. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία η συγγενή αιμορραγική διάθεση , σύνδρομο επίκτητης νοσοανεπάρκειας ή AIDS.
 6. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων.
 7. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Αναπηρία όρασης .
 8. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

Εν κατακλείδι, μερικοί τρόποι αντιμετώπισης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άτομο με Αναπηρία είναι κυρίως η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,  η ενσυναίσθηση και η κοινωνική συνείδηση του ατόμου που ασχολείται με τα Άτομα με Αναπηρία. Επιπρόσθετα να δοθούν ίσες ευκαιρίες στην εργασία, χωρίς κοινωνικό ρατσισμό και αποκλεισμό.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών, αποτελεί «Σημείο Αναφοράς» για την Αναπηρία από το Υπουργείο Επικρατείας , μεριμνώντας μέσω των προγραμμάτων της αλλά και της υποστήριξης και της ενημέρωσης προς τους ωφελούμενους. μεριμνώντας μέσω των προγραμμάτων της αλλά και της υποστήριξης και της ενημέρωσης προς ωφελούμενους . Βασική είναι η μέριμνα του Δήμου Λοκρών σχετικά με την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία ( ράμπες, πεζοδρόμια, ειδικούς σηματοδότες , ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας κ.α.) επιδιώκοντας την βελτίωσή τους.

Στο Δήμο Λοκρών λειτουργεί Ειδικό Σχολείο , ενώ τα παιδιά που χρειάζονται φοίτηση σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, εκτός της Πρωτοβάθμιας, μετακινούνται στη Λαμία. Γενικότερα χρειάζεται βελτίωση ο Τομέας της Αναπηρίας και ο Τομέας της Εργασιακής Ένταξης  Πανελλαδικά. Η Υπηρεσία του Δήμου συνεργάζεται με την ΕΣΑΜΕΑ και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας. Σημαντική είναι μέσω αυτών των φορέων η λειτουργία των Κέντρων Ημέρας και διημέρευσης, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής ένταξης όπως και του ΔΥΠΑ των ατόμων με αναπηρία με έδρα τη Λαμία. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει επαρκής ενημέρωση της κοινωνίας τόσο μέσω των σχολείων, όσο και μέσω της εκστρατείας των Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης.  

Όλοι οφείλουμε να αναλογιστούμε το συναισθηματικό κόστος που έχει η κάθε μορφή αναπηρίας στο άτομο, καθώς και τις επιπτώσεις που προκαλεί στην οικογένεια του, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες του και να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που θα στηρίξει και θα  «αγκαλιάσει» τα Άτομα με Αναπηρία, χωρίς να τα διακρίνει και με απώτερο στόχο την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη.

 

Άννα Παπαναγιώτου

Κοινωνική Λειτουργός και Ψυχολόγος Msc, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών                                                                 

Αγγελική Τσιάτα

Κοινωνική Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λοκρών