Αταλάντη 21-3-2024

 

Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης των Φυλετικών Διακρίσεων

 

Σήμερα, 21 Μαρτίου 2024, όπως και κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων η οποία καθιερώθηκε το 1966 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
  2. Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.

Παρόλο που έχουμε 2024, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο περιστατικά βίας λόγω φυλετικών διακρίσεων και ρατσισμού.
Ημέρες όπως η σημερινή μάς υπενθυμίζουν την καταπολέμηση και εξάλειψη του ρατσισμού, την προώθηση της αλληλεγγύης και της ισότητας ως βασικές αρχές μιας κοινωνίας που έχει ως στόχο την πρόοδο και την συμπερίληψη όλων των ανθρώπων.

Κάθε κοινωνία και κάθε χώρα οφείλει να προστατεύει κάθε άνθρωπο από την διάκριση και την βία. Στη χώρα μας σε κάθε Δήμο η εκάστοτε κοινωνική υπηρεσία και το εκάστοτε Κέντρο Κοινότητας αποτελούν έναν βασικό και αξιοσημείωτο φορέα μέσω του οποίου προάγεται συνεχώς η επιπρόσθετη στήριξη. Μέσω της εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής προάγονται και υλοποιούνται προγράμματα στήριξης (ψυχολογική υποστήριξη, Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή επιδομάτων, παραπομπή σε εξειδικευμένους φορείς που σχετίζονται με ρατσισμό και βία κ.ά.) σε πολίτες που πιθανώς έχουν δεχτεί διακρίσεις. Επίσης προάγεται η αλληλεγγύη και η εξάλειψη ρατσιστικών συμπεριφορών μέσω δράσεων παιδείας και πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα μέσω εκδηλώσεων, ομιλιών σε σχολεία και συλλόγους που έχουν ενημερωτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο αλλά κυρίως στο σύνολό τους ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν όλες τις ηλικίες των πολιτών.

Ελπίζουμε και εργαζόμαστε στην πράξη για προαγωγή κάθε είδους δικαιοσύνης και ισοτιμίας των πολιτών.

Άννα Παπαναγιώτου - Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Λοκρών
Κοινωνική λειτουργός και Ψυχολόγος MsC

Ραφαηλία Εβελζαμάν - Κοινωνική Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας
με Παράρτημα Ρομά Δήμου Λοκρών