ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Πληροφορίες: Ευάγγελος Βίγγος
Τηλέφωνο: 22330 89605

Αταλάντη, 23 Νοεμβρίου 2021

 

Παράταση της πρόσκλησης για υποβολή αίτησης & απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα «κόκκινα οικόπεδα» Μαλεσίνας

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την Τρίτη 30.11.2021 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας από κατοίκους της Μαλεσίνας, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το Β.Δ της 29ης.07.1894 (Β' 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ' της 5ης.01.1866 «περί συνοικισμών» (Α' 8) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών.

 

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές