ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Πληροφορίες: Ευάγγελος Βίγγος

Τηλέφωνο: 22330 89605

Αταλάντη, 28 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης Μαλεσίνας και διεκδικούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η προθεσμία για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της ιδιοκτησίας παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Παρακαλούνται όσοι κάτοικοι δεν έχουν προσκομίσει ακόμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινότητας Μαλεσίνας, να φροντίσουν να τα προσκομίσουν μέχρι τη λήξη της παράτασης (11/6/2021).