ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την θεομηνία και τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία υπέστησαν αρκετές περιοχές του Δήμου μας καλούνται οι πληγέντες – δικαιούχοι παροχών κοινωνικής προστασίας, όπωςεπικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Αυτοτελή Διεύθυνση Πρόνοιας στην Αταλάντη προκειμένου να ενημερωθούν για αιτήσεις & δικαιολογητικά που αφορούν αφενός 1) οικονομική ενίσχυση σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ και αφετέρου 2) χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοίκων τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2233081052 (Πρόνοια) – 2233022374 (Δημαρχείο Αταλάντη)