Αταλάντη, 9 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επαναπροκηρύσσει την χορήγηση 44 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για παραγωγούς πωλητές και 57 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για επαγγελματίες πωλητές.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 08/11/2023 και ώρα 7:00 π.μ. έως και 08/12/2023 και ώρα 23:59 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο (https://openmarket.mindev.gov.gr), όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet.

   Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://openmarket.mindev.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: https://pste.gov.gr.