ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Για το σχολικό έτος 2023-24


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Σκοπός της υποτροφίας είναι να βοηθήσει έναν μαθητή/μια μαθήτρια, που κατάγεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και διαμένει εκεί, να φοιτήσει από το Σχ. Έτος 2023-24 στην Α΄ Γυμνασίου ή στην Α΄ Λυκείου των σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού.
Η υποτροφία θα απονεμηθεί σε μαθητή/μαθήτρια, που θα συμμετάσχει με επιτυχία στις Εισαγωγικές Εξετάσεις 2023 για την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου του ΕΕΙ, έχει υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, εξαιρετική διαγωγή και η οικογένειά του/της αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.
Η υποτροφία καλύπτει έως 100% των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και τη χρήση σχολικού λεωφορείου για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της υποτρόφου από την Α’ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου (2023-24) μέχρι την αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα International Baccalaureate Diploma (IB DP), εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Επίσης, σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα διαμονής του/της υποτρόφου στην Αθήνα, προβλέπεται επιπλέον μηνιαίο ποσό έως και 500€ για έξοδα διαμονής, με διάρκεια 10 μηνών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ή ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να εισαχθούν στο Κολλέγιο και να διεκδικήσουν την υποτροφία εξετάζονται γραπτώς στην Ελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στην Αγγλική Γλώσσα.
• Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με απόλυτη σειρά επιτυχίας, με κριτήριο το άθροισμα της βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά.
• Οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν το 50% της ανώτατης βαθμολογίας, έστω και σε ένα από τα τρία μαθήματα, αποκλείονται

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf)