Αταλάντη, 1 Ιουλίου 2021

Περιορισμός άσκοπης χρήσης νερού

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση νερού σε όλο το Δήμο Λοκρών. Τα αντλιοστάσια ύδρευσης λειτουργούν χωρίς διακοπή σε 24ώρη βάση, αλλά η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη με αποτέλεσμα οι δεξαμενές να μην μπορούν να γεμίσουν και να έχουν μειωμένη στάθμη. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη πίεση ή και ολική διακοπή στα υψηλά σημεία των οικισμών του Δήμου.

Για τους ανωτέρω λόγους συνίσταται προς όλους τους κατοίκους η χρήση του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης μόνο για οικιακή κατανάλωση και όχι για άρδευση ή καθαριότητα πεζοδρομίων και δρόμων. Κάθε άσκοπη χρήση του νερού τις ημέρες αυτές οδηγεί σε έλλειψη νερού για τους κατοίκους των υψηλότερων σημείων των οικισμών.