Μπονόβας Ιωάννης

Αρμοδιότητες:

  • Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης
  • Αθλητισμού