Λουκάς Ανδρέας
Γεννήθηκα το 1960 και ζω μόνιμα στην Λάρυμνα.
 
Τελείωσα την Δ τάξη του εξαταξίου γυμνασίου Λάρυμνας και στη συνέχεια τη σχολή μηχανοτεχνιτών ΟΑΕΔ.
 
Από το 1976 εργάσθηκα στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ και με μια παρένθεση 26 μηνών της θητείας μου στο Π.Ν., τελείωσα τον εργασιακό μου βίο ως Εργοδηγός Ά στο τμήμα του Μηχανουργείου, το 2014.
 
Έχω ασχοληθεί ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ξεκινώντας το 1986 ως υποψήφιος Κοινοτικός σύμβουλος με τον Νικόλαο Μπουρνελέ.
 
Το 1990 εξελέγην Κοινοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος το 1994, με πρόεδρο τον Θεόδωρο Μαλέρδο.
 
Το 2006 Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Οπουντίων το 2009, με Δήμαρχο τον Θεόδωρο Καραμέρη.
 
Το 2019 Δημοτικός Σύμβουλος Λοκρών με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Σούλια και Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου με το σημερινό μας Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Ζεκεντέ.
 
Είμαι παντρεμένος με τη Χρύσα Μπουγέτσα και έχω δυο παιδιά, τον Περικλή και την Ιωάννα, Οικονομολόγους.

 

Αρμοδιότητες:

  • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών
  • Οχημάτων & μηχανημάτων

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.