Σίμου-Παλαιολόγου Βασιλική

Αρμοδιότητες:

  • Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας