Από τις μετρήσεις που έγιναν στις 29/9/2022 σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λοκρών, το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, από άποψη ραδιενέργειας.

Επισυνάπτονται τα Πιστοποιητικά καταλληλότητας.