Αταλάντη, 18 Δεκεμβρίου 2020

 

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή περιορίσει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν πλέον ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή / και τη μείωση τέλους κοινοχρήστων χώρων.

Η απαλλαγή θα ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dt.govapp.gr/aitiseis, πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ.