ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα πορίσματα εκτιμήσεων ζημιάς από το ζημιογόνο αίτιο Ανεμοθύελλα της 21-11-2002 & 12-12-2022, σε Ελαιοκαλλιέργειες των κοινοτήτων Λιβανατών και Αρκίτσας, βρίσκονται στο Γραφείο του αρμόδιου Ανταποκριτή ΕΛΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται είτε τηλεφωνικά στα τηλ 2233089311 / 2233350643, είτε αυτοπροσώπως, στο Γραφείο του αρμόδιου ανταποκριτή ή της κοινότητάς τους.

Αιτήσεις επανεκτίμησης κατά των πορισμάτων θα παραλαμβάνονται μέχρι και την 6η Απριλίου 2023.