ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3697/27-02-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρα 86 και 95 παρ 2β του Ν.4412/ 2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων πράσινων». Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 260 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 lt με καπάκι απλό και ποδομοχλό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο, 30 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 lt με καπάκι με θυρίδες και ποδομοχλό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο και 100 πλαστικών κάδων απορριμμάτων 120 lt σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιμολόγιο, κατάλληλων για τη δυνατότητα ανύψωσης και ανατροπής τους από τους συνήθεις μηχανισμούς των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 56.370,00 €, συν ΦΠΑ 24% 13.528,80 €. Συνολική πίστωση 69.898,80 €. Για την πληρωμή των ανωτέρω ειδών έχει διατεθεί πίστωση ποσού 70.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που βρίσκεται στην Αταλάντη, στην Πλατεία Δημαρχείου 1, από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:30 (Λήξη παραλαβή Προσφορών την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00). Όλα τα τεύχη της διακήρυξης έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό:

1) Περίληψη Διακήρυξης (.pdf) 2) Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf) 3) Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf) 3) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf) 5) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)

ΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείο