ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                            Αταλάντη 26/05/2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αρίθμ.Πρωτ: 365
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη , προκηρύσσει φανερή μειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου , για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών η οποία θα διεξαχθεί με τους κατωτέρω όρους και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος :
1.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σε δύο φάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 270/1981 :
Α)Με την διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης ήτοι μέχρι την 18-06-2023.
Β)Με την διενέργεια της δημοπρασίας , την ημερομηνία που θα ορίσει ο Πρόεδρος μετά την έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότηταςτων προσφερόμενων ακινήτων.
2.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιων της Επιτροπής Δημοπρασίας του Νομικού Προσώπου.
3.Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.
4.Το ακίνητο θα πρέπει να είναι εμβαδού 70 έως 200 τετραγωνικών μέτρων.
5.Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο , να είναι σε πολύ καλή κατάσταση , να αποτελείται από αίθουσα συνάθροισης μελών ΚΑΠΗ & από κουζίνα                                                                                       (νεροχύτης,πάγκος,ντουλάπια) , να διαθέτει wc , αυτόνομο σύστημα θέρμανσης & να πληροί προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς σκίασης , ύδρευσης , αποχέτευσης κλπ)

6.Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) έτη από της υπογραφής της συμβάσεως.
7.Η Επιτροπή Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτων θα καθορίσει το ύψος του μισθώματος
8.Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο , στη Διεύθυνση : Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Λοκρών , Πλ.Δημαρχείου , Αταλάντη , Τ.Κ.35200 .Αρμόδιος υπάλληλος κος.Λιάρτης Βασίλειος , τηλ.επικοινωνίας 22330-22374 & 22333-50327 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη (.pdf)