ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΤΑΛΑΝΤΗ   19/6/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 9318
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει φανερό, προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Αναψυκτήριο) που περιγράφεται παρακάτω:

Ξύλινο λυόμενο κτίριο εμβαδού 40 τ.μ. το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 14.040,00 τ.μ. στη θέση Μικρή Σουβάλα στην παραλία Αρκίτσας ανατολικά του φάρου.

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1/7/2020, ώρα 11:30 στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης και σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 8/7/2020 ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης με τους ίδιους όρους.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των οκτακοσίων (800,00) ευρώ

Αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι 29/6/2020.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προσόδων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7,30 π.μ. έως 14,00 μ.μ. Διεύθυνση Πλ. Δημαρχείου Αταλάντη, Τηλέφωνο2233022374, FAX. 2233022606.

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                               

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ