ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Αταλάντη 8 Νοεμβρίου 2021                                           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ: 132  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      
Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά
& Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη
Τηλ: 2233022015
Ηλ. Δ/νση: sxeplokron@gmail.com

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών με την,  με αριθμό 3/9/5-11-2021 απόφασή της προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας, για εννέα (9) έτη. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά & Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη την 1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών ή να αντλούν τις απαραίτητες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών  https://dimos-lokron.gov.gr/

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου θα κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στην ταχυδρομική διεύθυνση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά & Ευσταθίου Χρήστου στην Αταλάντη, από τις 10 Νοεμβρίου 2021 έως την 1η  Δεκεμβρίου 2021, (11.30 πμ.),  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 08.00 πμ. έως 15.00 μμ) απ’ όπου και θα διατίθενται τα τεύχη της διακήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Μ.  ΜΠΟΝΟΒΑΣ