Περίληψη διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη    22/6/2021
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ  14869

 

Περίληψη διακήρυξης

δημοπρασίας

για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.

Δημοπρασία παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για εγκατάσταση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5/7/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ , στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης ,σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών θα επαναληφθεί την 12/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται ως εξής:

 

Α/Α

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ

1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 100,00 ΤΜ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

1.Χ:416017.70     Υ:4289550.76

2.Χ:416011.88     Υ:4289569.90

3.Χ:416016.66     Υ:4289571.35

4.Χ:416022.48     Υ:4289552.22

Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής

1000,00€

(10,00€/τμ)

 

2

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ

1.Χ:415717.35     Υ:4289813.51

2.Χ:415700.62     Υ:4289802.55

3.Χ:415697.88     Υ:4289806.74

4.Χ:415714.61     Υ:4289817.69

Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής

1000,00€

(10,00€/τμ)

 

 

 

Για τις παραπάνω μισθώσεις το ελάχιστο όριο προσφοράς αφορά όλη την έκταση  πού παραχωρείται και μόνο για το τρέχον έτος.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται διετής έως 31/12/2022 από την υπογραφή της σύμβασης και εφεξής

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν και εγγυητική επιστολή που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου  προσφοράς, ήτοι ποσού 100,00€ .

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τον τρόπο διενέργειας της δημοπρασίας καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προσόδων του Δήμου Λοκρών.
Αρμόδιος Γ. Ευαγγελίου Διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου  Τηλέφωνο 2233022374

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Αθανάσιος Ζεκεντές