ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη,    18-04-2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 8859
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ.Δ/νση : Πεζόδρομος Σ. Κοκόλα 11
                       352 00 Αταλάντη                                                                        
Ε – mail :    k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr                                                                          
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-89311                                                                                

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
για το έτος  2022

Άρθρο 1: Νομικό Πλαίσιο εφαρμογής

  1. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως και 52 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021, τεύχος Α) «Αναμόρφωση κι εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου »
  2. Η αρίθμ. 5/38/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΑ8ΩΛΤ-Κ3Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «Χωροθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2022».

 

Άρθρο 2. Αριθμός και είδος αδειών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

α/α

Δημοτική/Τοπική Κοινότητα

Πωλούμενο είδος

 

Αριθμός θέσεων

Τοποθεσία

1

Αταλάντης

Παραδοσιακά προϊόντα

1

Από Καλαπόδι στο ύψος του συνοικισμού

2

Αταλάντης

Παραδοσιακά Προϊόντα

1

Από Σκάλα Αταλάντης στο ύψους των αποθηκών της ενώσεως Γεωργ. Συν/σμων

3

Αταλάντης

Παραδοσιακά προϊόντα

1

Από κυπαρίσσι, στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας

4

Αταλάντης

 

Κινητή Καντίνα

1

Στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου-Κλειστού γυμναστηρίου

5

Λιβανατών

Πώληση Φω-μπιζού

1

Εμπροσθεν κοινοχρήστου χώρου Παιδικής χαράς στην παραλία Λιβανατών

6

Λιβανατών

Πώληση ψιλικών-Παιχνιδιών

1

Εμπροσθεν κοινοχρήστου χώρου Παιδικής χαράς στην παραλία Λιβανατών

7

Λιβανατών

Πώληση παιχνιδιών

4

Επί της Οδού Εθνικής Αντίστασης

8

Λιβανατών

Είδη ρουχισμού

2

Επί της Οδού Εθνικής Αντίστασης

9

Λιβανατών

Πώληση υποδημάτων

1

Επί της Οδού Εθνικής Αντίστασης

10

Λιβανατών

Οικιακά είδη

1

Επί της Οδού Εθνικής Αντίστασης

11

Λιβανατών

Πώληση παιχνιδιών

6

Επί της οδού Αγίας Κυριακής, από οικία Σταμέλου Κων/νου έως Οικία Μαυροειδή Ανέστη

12

Λιβανατών

Είδη ρουχισμού

4

Επί της οδού Αγίας Κυριακής, από οικία Σταμέλου Κων/νου έως Οικία Μαυροειδή Ανέστη

13

Λιβανατών

Πώληση υποδημάτων

2

Επί της οδού Αγίας Κυριακής, από οικία Σταμέλου Κων/νου έως Οικία Μαυροειδή Ανέστη

14

Λιβανατών

Οικιακά είδη

              3

Επί της οδού Αγίας Κυριακής, από οικία Σταμέλου Κων/νου έως Οικία Μαυροειδή Ανέστη

15

Λιβανατών

Φω μπιζού

1

Επί της οδού Αγίας Κυριακής, από οικία Σταμέλου Κων/νου έως Οικία Μαυροειδή Ανέστη

16

Λιβανατών

Είδη ζαχαροπλαστικής

1

Επί της οδού Αγίας Κυριακής, από οικία Σταμέλου Κων/νου έως Οικία Μαυροειδή Ανέστη

17

Μαλεσίνας

Πώληση βιβλίων

1

Έμπροσθεν του οικοπέδου μεταξύ της οικίας Περφαντή Θωμά στην παραλία Θεολόγου

18

Μαλεσίνας

Πώληση οπωροκηπευτικών

1

Έμπροσθεν οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία θεολόγου

19

Μαλεσίνας

Πώληση φω-μπιζού

1

Έμπροσθεν οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία θεολόγου

20

Μαλεσίνας

Πώληση βιβλίων

1

Έμπροσθεν οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία θεολόγου

21

Μαλεσίνας

Πώληση Οπωροκηπευτικών

1

Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου

22

Μαλεσίνας

Πώληση οπωροκηπευτικών

1

Έμπροσθεν οικοπέδου Κατσαγάννη Δημήτριου

23

Μαλεσίνας

Πώληση μελιού

1

Έμπροσθεν οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παρραλία θεολόγου

24

Μαλεσίνας

Πώληση Μελιου

1

Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου

25

Μαλεσίνας

Πώληση οπωροκηπευτικών

2

Παραπλεύρως καταστήματος Παπαμάρκου Γεώργιου στην παραλία Βλυχάδας

26

Μαλεσίνας

Πώληση Μελιού

1

Παραπλεύρως καταστήματος Παπαμάρκου Γεώργιου στην παραλία Βλυχάδας

27

Μαλεσίνας

Πώληση οπωροκηπευτικών

1

Έμπροσθεν οικοπέδου Σταθουλόπουλου Αγγελου

28

Αρκίτσας

Φω μπιζού

 

1

Επί του πεζοδρομίου της παραλίας Σουβάλας

 

 Επισυνάπτεται η Προκήρυξη σε μορφή .doc