ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Πληροφορίες:
1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr
2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 2132157895-6
3) E-mail: epdiagkat@psnet.gr
(από έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών έως ολοκλήρωση του διαγωνισμού)

 


ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΑΪΟΣ 2023

 

Επισυνάπτονται:

1.  Ολόκληρη η Προκήρυξη σε μορφή .pdf

2. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε μορφή .pdf