ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αταλάντη 24 Σεπτεμβρίου 2021                                           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ: 106  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά
& Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη
Τηλ: 2233022015
Ηλεκτρ. Δ/νση: sxeplokron@gmail.com

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Λοκρών με την υπ’ αρ. 1/8/21-9-2021 απόφασή της, προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας , για εννέα (9) έτη.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λοκρών- Δημαρχείο Λοκρών-Πλατεία Δημαρχείου 1-Αταλάντη στις 25/10/2021 και ώρα 12:30 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών ή να αντλούν τις απαραίτητες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών  https://dimos-lokron.gov.gr/

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου θα κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής:

Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά
& Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη
Τηλ: 2233022015
Ηλεκτρ. Δ/νση: sxeplokron@gmail.com

Από 25 Σεπτεμβρίου 2021 έως 25 Οκτωβρίου 2021 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( από 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) απ’ όπου και θα διατίθενται τα τεύχη της διακήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Μ.  ΜΠΟΝΟΒΑΣ