ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αταλάντη 31-7-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                              Αρ. πρωτ  48
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ.Δημαρχείου
Τ.Κ.:      35 200 Αταλάντη
Τηλ:  2233022374
e-mail: sxolikesepitropeslokron@gmail.com, basliartis@gmail.com.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λοκρών», λαμβάνοντας υπόψη :

  • την ΚΥΑ 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/30-5-2008, τ.β΄)
  • την ΚΥΑ 111526/Δ4/10-9-2010
  • το ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τ.Β΄ και
  • την 4/8/2020 Απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λοκρών

 Προκηρύσσει  δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ Αταλάντης για εννέα (9) χρόνια.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών την 31η   Αυγούστου    2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών, τηλ. 22333-50330 και 22330-22374 απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών: www.dimos-lokron.gov.gr

  Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης  έως και τις 31/8/2020 μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού (11.00 π.μ.)

Η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λοκρών»

Τζανακάκη Μαρία

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ